Книги и списания

  • Библиофилия


    Онлайн книжарница за академични издания в областта на хуманитаристиката с акцент върху изследвания, посветени на културно-историческото наследство в българските земи (археология, нумизматика, история, литература). Онлайн книжарница „Библиофилия“ предлага научни монографии, сборници и периодика, които представят научното познание за богатите културни традиции на региона.
коментари: